Hotline : 0979 475 686 – 0913 238 114

Hỗ trợ trực tuyến

Bộ Phận Kỹ Thuật
  • Kỹ thuật 1
    Điện thoại:089 806 3311
    Kỹ thuật 2
    Điện thoại:089 856 7755

Bộ Phận Kinh Doanh

Bơm Pentax liên doanh

Sắp xếp:
Số hiện thị:
Kiểu hiện thị: List
Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6S 48 – 5 giá rẻ

Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6S 48 – 5 giá rẻ

Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6S 48 - 5 giá rẻ
Liên hệ. Đặt hàng
Máy bơm cứu hỏa Pentax CM 65 – 250A chính hãng

Máy bơm cứu hỏa Pentax CM 65 – 250A chính hãng

Máy bơm cứu hỏa Pentax CM 65 - 250A chính hãng
Liên hệ. Đặt hàng
Máy bơm PCCC Pentax CM 65 – 250A chính hãng

Máy bơm PCCC Pentax CM 65 – 250A chính hãng

Máy bơm PCCC Pentax CM 65 - 250A chính hãng
Liên hệ. Đặt hàng
Máy bơm nước PENTAX CM 80 – 160A đầu liền

Máy bơm nước PENTAX CM 80 – 160A đầu liền

Máy bơm nước PENTAX CM 80 - 160A đầu liền
Liên hệ. Đặt hàng
Máy bơm ly tâm PENTAX CH-300 cao cấp

Máy bơm ly tâm PENTAX CH-300 cao cấp

Máy bơm ly tâm PENTAX CH-300 cao cấp
Liên hệ. Đặt hàng
Máy bơm gia đình Pentax CM50-200 11KW cao cấp

Máy bơm gia đình Pentax CM50-200 11KW cao cấp

Máy bơm gia đình Pentax CM50-200 11KW cao cấp
Liên hệ. Đặt hàng
Máy bơm nước Pentax CM150-160A giá rẻ

Máy bơm nước Pentax CM150-160A giá rẻ

Máy bơm nước Pentax CM150-160A giá rẻ
Liên hệ. Đặt hàng
Máy bơm công nghiệp PENTAX U 7V-300/6T 230/400-50 chính hãng

Máy bơm công nghiệp PENTAX U 7V-300/6T 230/400-50 chính hãng

Máy bơm công nghiệp PENTAX U 7V-300/6T 230/400-50 chính hãng
Liên hệ. Đặt hàng
Máy bơm nước Pentax CM80- 200A nhập khẩu Italia

Máy bơm nước Pentax CM80- 200A nhập khẩu Italia

Máy bơm nước Pentax CM80- 200A nhập khẩu Italia
Liên hệ. Đặt hàng
Máy bơm nước ly tâm Pentax CM80- 160A Italy giá rẻ

Máy bơm nước ly tâm Pentax CM80- 160A Italy giá rẻ

Máy bơm nước ly tâm Pentax CM80- 160A Italy giá rẻ
Liên hệ. Đặt hàng
Máy bơm bù áp PENTAX – 5.5HP chính hãng từ Italy

Máy bơm bù áp PENTAX – 5.5HP chính hãng từ Italy

Máy bơm bù áp PENTAX - 5.5HP chính hãng từ Italy
Liên hệ. Đặt hàng
Máy bơm bán chân không Pentax AP-200 chính hãng

Máy bơm bán chân không Pentax AP-200 chính hãng

Máy bơm bán chân không Pentax AP-200 chính hãng
Liên hệ. Đặt hàng
Máy bơm bán chân không Pentax Surface AP 200 cao cấp

Máy bơm bán chân không Pentax Surface AP 200 cao cấp

Máy bơm bán chân không Pentax Surface AP 200 cao cấp
Liên hệ. Đặt hàng
Máy bơm bù áp U7V-450/9T nhập Italia giá rẻ

Máy bơm bù áp U7V-450/9T nhập Italia giá rẻ

Máy bơm bù áp U7V-450/9T nhập Italia giá rẻ
Liên hệ. Đặt hàng
Máy bơm điện chữa cháy PENTAX 40HP chính hãng giá rẻ

Máy bơm điện chữa cháy PENTAX 40HP chính hãng giá rẻ

Máy bơm điện chữa cháy PENTAX 40HP chính hãng giá rẻ
Liên hệ. Đặt hàng
Bơm áp lực PENTAX U 7V-550/10T 230/400-50 giá rẻ

Bơm áp lực PENTAX U 7V-550/10T 230/400-50 giá rẻ

Bơm áp lực PENTAX U 7V-550/10T 230/400-50 giá rẻ
Liên hệ. Đặt hàng
Máy bơm nước thải Pentax DMT 300 chính hãng

Máy bơm nước thải Pentax DMT 300 chính hãng

Máy bơm nước thải Pentax DMT 300 chính hãng
Liên hệ. Đặt hàng
Máy bơm bùn Pentax DG 80/2G nhập khẩu Italy

Máy bơm bùn Pentax DG 80/2G nhập khẩu Italy

Máy bơm bùn Pentax DG 80/2G nhập khẩu Italy
Liên hệ. Đặt hàng
Máy bơm gia đình Pentax MB 200 Italia

Máy bơm gia đình Pentax MB 200 Italia

Máy bơm gia đình Pentax MB 200 Italia
Liên hệ. Đặt hàng
Máy bơm nước Pentax 2.2 kw bơm đa cấp giá rẻ

Máy bơm nước Pentax 2.2 kw bơm đa cấp giá rẻ

Máy bơm nước Pentax 2.2 kw bơm đa cấp giá rẻ
Liên hệ. Đặt hàng
PENTAX 2.2 kw (bơm chìm đa tầng cho giếng sâu)

PENTAX 2.2 kw (bơm chìm đa tầng cho giếng sâu)

PENTAX 2.2 kw (bơm chìm đa tầng cho giếng sâu)
Liên hệ. Đặt hàng
Máy bơm trục đứng Pentax MSVC -3R/15 nhập khẩu từ  ITALIA

Máy bơm trục đứng Pentax MSVC -3R/15 nhập khẩu từ ITALIA

Máy bơm trục đứng Pentax MSVC -3R/15 nhập khẩu từ ITALIA
Liên hệ. Đặt hàng
Máy bơm đầu Inox Pentax MPXT 120/5 cao cấp Italy

Máy bơm đầu Inox Pentax MPXT 120/5 cao cấp Italy

Máy bơm đầu Inox Pentax MPXT 120/5 cao cấp Italy
Liên hệ. Đặt hàng
Máy bơm đầu Inox Pentax MPX 100/4

Máy bơm đầu Inox Pentax MPX 100/4

Máy bơm đầu Inox Pentax MPX 100/4
Liên hệ. Đặt hàng
Máy bơm nước bán chân không Pentax PM 45A cao cấp

Máy bơm nước bán chân không Pentax PM 45A cao cấp

Máy bơm nước bán chân không Pentax PM 45A cao cấp
Liên hệ. Đặt hàng
Máy bơm nước Pentax MP 60/3 chính hãng giá rẻ

Máy bơm nước Pentax MP 60/3 chính hãng giá rẻ

Máy bơm nước Pentax MP 60/3 chính hãng giá rẻ
Liên hệ. Đặt hàng
Máy bơm nước đầu Inox Pentax MPX 100/4 chính hãng cao cấp

Máy bơm nước đầu Inox Pentax MPX 100/4 chính hãng cao cấp

Máy bơm nước đầu Inox Pentax MPX 100/4 chính hãng cao cấp
Liên hệ. Đặt hàng
Máy bơm nước Pentax CSB 150/2 cao cấp

Máy bơm nước Pentax CSB 150/2 cao cấp

Máy bơm nước Pentax CSB 150/2 cao cấp
Liên hệ. Đặt hàng
Máy bơm bán chân không Pentax MD 100

Máy bơm bán chân không Pentax MD 100

Máy bơm bán chân không Pentax MD 100
Liên hệ. Đặt hàng
Máy bơm nước Pentax JPL 80 nhập khẩu Italy

Máy bơm nước Pentax JPL 80 nhập khẩu Italy

Máy bơm nước Pentax JPL 80 nhập khẩu Italy
Liên hệ. Đặt hàng
Máy bơm đa tầng cánh PENTAX U18SL-450/5T chính hãng

Máy bơm đa tầng cánh PENTAX U18SL-450/5T chính hãng

Máy bơm đa tầng cánh PENTAX U18SL-450/5T chính hãng
Liên hệ. Đặt hàng
Máy bơm nước ly tâm trục ngang PENTAX CA50-250 15KW nhập khẩu

Máy bơm nước ly tâm trục ngang PENTAX CA50-250 15KW nhập khẩu

Máy bơm nước ly tâm trục ngang PENTAX CA50-250 15KW nhập khẩu
Liên hệ. Đặt hàng