Máy bơm nước Pentax

Máy bơm nước Pentax liên doanh. Bảng Giá bơm nước Pentax liên doanh được sản xuất trên dây truyền hiện đại. 100% được lắp ráp theo tiêu chuẩn Italia