Cung cấp lắp đặt hệ thống bơm nước thải Pentax cho công ty TNHH Hai Vina

CÔNG TY TNHH HAI VINA

Đại diện:   (Ông) Kim Hyung Soo

Chức vụ:   Tổng giám đốc

Địa chỉ:  KCN Nam Sách, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại:  0320.3752732

Mã số thuế:  4800167196

 

Hợp đồng cung cấp hệ thống bơm nước thải Pentax nhập khẩu Châu Âu – Made in Italy

.

Hợp đồng ký kết với công ty Hai Vina

Hợp đồng ký kết với công ty Hai Vina

 

Hợp đồng đã ký kết thành công tốt đẹp

Hợp đồng đã ký kết thành công tốt đẹp

 

Các kỹ sư tập đoàn HTH đang khảo sát thực tế

Các kỹ sư tập đoàn HTH đang khảo sát thực tế

 

Hình ảnh nhà máy được lắp đặt hệ thống bơm nước thải Pentax nhập khẩu

Hình ảnh nhà máy được lắp đặt hệ thống bơm nước thải Pentax nhập khẩu

 

Hệ thống bơm nước thải Pentax hiện đại nhất Việt Nam hiện nay

Hệ thống bơm nước thải Pentax hiện đại nhất Việt Nam hiện nay

 

Sản phẩm sau :

Sản phẩm trước :