Cung cấp lắp đặt hệ thống bơm Pentax cho Công ty Thiết Bị Công Nghệ Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

 

Đại diện: (Ông) Nguyễn Bá Thành

Chức vụ: Giám Đốc

Địa chỉ: Tổ 2, Đường K1B, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04.33115522

Fax: 04.33115577

Mã số thuế: 0102083679

 

Hợp đồng cung cấp & lắp đặt hệ thống máy bơm Pentax trong PCCC

Hợp đồng ký kết với công ty thiết bị công nghệ hà nội

Hợp đồng ký kết với công ty thiết bị công nghệ hà nội

 

Hợp đồng đã ký kết thành công tốt đẹp

Hợp đồng đã ký kết thành công tốt đẹp

 

Hệ thống máy bơm Pentax đang được lắp đặt

Hệ thống máy bơm Pentax đang được lắp đặt

 

Một góc nhỏ trong hệ thống bơm dự phòng PCCC theo chuẩn hiện nay

Một góc nhỏ trong hệ thống bơm dự phòng PCCC theo chuẩn hiện nay

 

Sản phẩm sau :

Sản phẩm trước :