Cung cấp máy bơm Pentax nhập khẩu cho Tập Đoàn Đại Cường

TẬP ĐOÀN ĐẠI CƯỜNG

 

Đại diện:  (Ông) Lê Mạnh Thường

Chức vụ: Tổng giám đốc

Địa chỉ: Lô A2 – Khu CN Nguyễn Đức Cảnh – TP. Thái Bình

Điện thoại: 0363 845 379

Mã số thuế: 1000332906

 

Hợp đồng cung cấp máy bơm Pentax cho Tập Đoàn Đại Cường

 

Hợp đồng đã ký kết với tập đoàn Đại Cường

Hợp đồng đã ký kết với tập đoàn Đại Cường

 

Hợp đồng đã ký kết thành công tốt đẹp

Hợp đồng đã ký kết thành công tốt đẹp

 

Hệ thống bơm PCCC hiệu Pentax

Hệ thống bơm PCCC hiệu Pentax

 

Máy bơm chữa cháy Pentax

Máy bơm chữa cháy Pentax

 

Sản phẩm sau :

Sản phẩm trước :