Hợp đồng lớn cung cấp lắp đặt hệ thống bơm Pentax cho Công ty Kỹ Thuật Thăng Long

CÔNG TY CỔ PHẨN KỸ THUẬT THĂNG LONG HÀ NỘI

 

Đại diện: (Ông) Phạm Đức Quang

Chức vụ: Giám Đốc

Địa chỉ: Số 5/627 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 04.3556 0586

Mã số thuế: 0105724183

 

Hợp đồng cung cấp lắp đặt hệ thống bơm PCCC cho Công ty Kỹ Thuật Thăng Long – Hà Nội

 

Hợp đồng đã được ký kết với công ty Thăng Long

Hợp đồng đã được ký kết với công ty Thăng Long

Hợp đồng đã ký kết thành công tốt đẹp

Hợp đồng đã ký kết thành công tốt đẹp

 

Hệ thống bơm Pentax PCCC dduowwcj nhập khẩu Châu Âu

Hệ thống bơm Pentax PCCC dduowwcj nhập khẩu Châu Âu

 

Hệ thống bơm PCCC hiện đại nhất hiện nay

Hệ thống bơm PCCC hiện đại nhất hiện nay

Sản phẩm sau :

Sản phẩm trước :