Máy bơm Pentax hoàn thành dự án tái định cư Thủ Thiêm, quận Bình Thạnh

Ngày 25 tháng 12 năm 2014 Pentax đã chính thức hoàn thành dự án tái định cư Thủ Thiêm, công trình được đưa vào sử dụng ngay sau khi hoàn thành nghiệm thu.

Khu tái định cư Thủ Thiêm, quận Bình Thạnh

Khu tái định cư Thủ Thiêm, quận Bình Thạnh

=> Cung cấp máy bơm Pentax lắp đặt hệ thống chữa cháy cho khu tái định cư Thủ Thiêm.

Lắp đặt hệ thống chữa cháy máy bơm Pentax công suất lớn

Lắp đặt hệ thống chữa cháy máy bơm Pentax công suất lớn

Thi công lắp đặt hệ thống bơm chữa cháy thương hiệu Pentax cho dự án tái định cư

Thi công lắp đặt hệ thống bơm chữa cháy thương hiệu Pentax cho dự án tái định cư

=> Cung cấp máy bơm Pentax  xây dựng hệ thống xử lý nước sạch cho khu tái định cư Thủ Thiêm, quận Bình Thạnh

Hệ thống máy bơm pentax công suất lớn sử dụng cấp nước sinh hoạt cho khu tái định cư

Hệ thống máy bơm pentax công suất lớn sử dụng cấp nước sinh hoạt cho khu tái định cư

Sản phẩm sau :

Sản phẩm trước :